INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC. DEFINIŢIE. UNITATE DE MĂSURĂ

   Intensitatea curentului electric este o mărime fizică scalară egală cu sarcina electronică transportata în unitatea de timp printr-o secţiune transversală a circuitului. Intensitatea curentului electric poate fi exprimată matematic prin relaţia: I=q/t
   Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric, în sistemul internaţional SI, este amperul [A].
   Multiplii şi submultiplii utilizaţi ai amperului sunt:
   - kiloamperul kA.
   - miliamperul mA;
   - microamperul μA;
    Orice aparat electric are o anumită intensitate nominală(la care funcţionează bine)
    De exemplu, becurile de lanternă au intensitatea nominală 0,2 Amperi, iar becurile de lustră au intensitatea 0,5A
    Cu cât intensitatea printr-un bec este mai mică, cu atât mai slab luminează becul