Texte Titluri


Intr-un text titlurile ( headers ) de capitole pot fi introduse cu ajutorul etichetelor <h1>. <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.
Toate aceste etichete se refera la un bloc de text si trebuie insotite de o eticheta de incheiere similara.
Aceste etichete accepta atributul align pentru alinierea titlului blocului de text la stanga (in mod prestabilit ) , in centru si la dreapta. Tag-ul <h1> permite scrierea unui titlu cu caractere mai mari si aldine, pe cand <h6> foloseste caracterele cele mai mici.

Pentru ca un bloc de text sa apara in pagina evidentiat (cu caractere aldine), trebuie inclus intre delimitatorii <b>...</b> ( b vine de la "bold" = indraznet ).

Pentru ca un text sa fie scris cu carcatere mai mari cu o unitate decat cele curente acesta trebuie inclus intr-un bloc delimitat de etichetele <big>...</big>.

Pentru ca un text sa fie scris cu carcatere mai mici cu o unitate decat cele curente acesta trebuie inclus intr-un bloc delimitat de etichetele <small>...</small>.

Pentru ca un text sa fie scris cu carcatere cursive acesta trebuie inclus intr-un bloc delimitat de etichetele <i>...</i> ( i vine de la " italic ").

Pentru a insera secvente de text aliniate ca indice (sub-script) sau ca exponent (super-script) , aceste fragmente trebuie delimitate de etichetele <sub>...</sub>, respectiv <sup>...</sup>.

Pentru a insera un bloc de caractere subliniate se utilizeaza etichetele <u>...</u> (u vine de la " underline ").

Pentru a insera un bloc de caractere subliniate se utilizeaza etichetele <strike>...</strike> sau <s>...</s>.


Texte

Un font este caracterizat de urmatoarele atribute:
•    culoare (stabilita prin atributul color);
•    tipul sau stilul (stabilit prin atributul face);
•    marimea (definita prin atributul size);
•    marimea in puncte tipografice (stabilita prin atributul point-size);
•    grosime (definita prin atributul weight).
Toate aceste atribute apartin etichetei, care permite inserarea de blocuri de texte personalizate.
Culori
O culoare poate fi precizata in doua moduri:

  1. 1. printr-un nume de culoare.
  2. 2. printr-o constanta conform standardului de culoare RGB (Red, Green,Blue).

O astfel de constanta se formeaza astfel: #rrggbb, unde r, g si b sunt cifre hexazecimale.

Pentru a scrie un fragment de text cu caractere de o anumita culoare se incadreaza acest fragment intre delimitatorii ... avand stabilit atributul color la valoarea necesara. 

Pentru a scrie un text intr-o pagina pot fi folosite mai multe fonturi (stiluri de caractere). Exista cinci familii generice de fonturi care sunt de regula disponibile pe toate calculatoarele utilizatorilor: serif, sans serif, cursive, monospace si fantasy.

Exemplu:

<font face="Arial" color="red" size="5">......</font>
Cu ajutorul etichetei paragraf <p> este posibil trecerea la o linie noua si permite:
•    inserarea unui spatiu suplimentar inainte de blocul paragraf;
•    inserarea unui spatiu suplimentar dupa blocul paragraf, daca se foloseste delimitatorul </p> (acesta fiind optional);
•    alinierea textului cu ajutorul atributului align, avand valorile posibile " left ", " center " sau " right ".